Magazine «Dress Code»

Photo: Ekaterina
Hair/Make up: Anastasiya Mityakova
Style: Artem Bondarenko
Model: Koval Yana, Zolotova Katya

15 14 13 12 11